БЕТОННИ ПЛОЧИ ЗА ОБЛИЦОВКА НА
ПЪТНИ ОКОПИ – 550/400/50