БЕТОННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА ТИП НЮ ДЖЪРСИ
СЪС СТРУНА – 4000/800, 6000/800