БЕТОННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА ТИП НЮ ДЖЪРСИ
С АРМАТУРА – 5000/800