Бетонен-разтвор

Бетон

Ние сме фирма, която се занимава с бетон и проиводстовото му от 20 години. Разполагаме със сертификати, които гарантират високото качество на нашите продукти – БДС EN 206:2013+A1:2016 и БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017.

Бетонът е композитен материал, съставен от фин и едър агрегат, свързан заедно с течен цимент (циментова паста), който се втвърдява с течение на времето. В миналото често се използваха варови циментови свързващи вещества, като варови замазки, но понякога с други хидравлични цименти, като калциево-алуминатен цимент или с портланд цимент за образуване на портланд циментен бетон (наречен заради визуалната си прилика с портландския камък.) Много други нецементиращи видове бетон съществуват с други методи за свързване на инертни материали заедно, включително асфалтобетон с битумно свързващо вещество, което често се използва за пътни настилки, и полимерни бетони, които използват полимерите като свързващо вещество.

Когато агрегатът се смеси със сух портланд цимент и вода, сместа образува течна каша, която лесно се излива и формира във форма. Циментът реагира с водата и други съставки, за да образува твърда матрица, която свързва материалите в траен материал, подобен на камък, който има много приложения. Често в сместа се включват добавки (суперпластификатори) за подобряване на физическите свойства на мократа смес или на готовия материал. Повечето бетон се изсипва с подсилени арматурни материали, за да се осигури якост на опън, като се получава стоманобетон.

Бетонът е един от най-често използваните строителни материали. Използването му в световен мащаб, е два пъти по-голямо от комбинираната стомана, дърво, пластмаси и алуминий. В световен мащаб готовата бетонова промишленост – най-големият сегмент от пазара на бетон, се очаква да надхвърли приходи от $ 600 милиарда до 2025 г.

Бетонът се отличава от хоросана. Докато бетонът сам по себе си е строителен материал, хоросанът е свързващо средство, което обикновено държи тухли, плочки и други зидани единици заедно.

Бетонът е един от най-често използваните строителни материали в световен мащаб. Отличителните характеристики като здравина, издръжливост, ниска поддръжка, енергоефективност, устойчивост са причините за широк спектър от използване на бетон в областта на строителството.

Приложение

Характеристиките на бетона като висока якост и тегло на единица го правят по-подходящ материал за изграждане на язовири. Язовирите се използват за съхранение на вода и производство на електричество. Натоварванията, наложени на язовира поради водно налягане са много интензивни, което прави бетона подходящ материал за изграждане на язовири.