На 25.01.2021 г. ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от панмията COVID-19”, която е насочена към осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.077-0910-C01

Проектът ще се реализира в рамките на 3 месеца в периода 25.01.2021 – 25.04.2021 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.